Ha koll på fastigheten i en BRF inför renoveringen

Allteftersom tiden går blir din fastighet sliten både invändigt och utvändigt. För att ha koll på hur din fastighet mår och alla uppgifter som krävs för att hålla byggnaden i gott skick, så krävs en förvaltare.

Vad ingår i förvaltning?

En förvaltare har många sysslor på sitt bord. Personen eller företaget utför saker som administration, skötsel av fastigheten, underhållsplan och teknisk förvaltning som består av att hålla byggnaden i både tekniskt och ekonomiskt bra skick. men vad innebär då teknisk förvaltning, kanske du undrar?

Teknisk förvaltning innebär allt som har med bygg och projekt att göra. Det betyder att om din BRF måste renovera fastigheten måste någon vara projektledare och tekniskt kunnig inom det som ska renoveras. I början ska till exempel en besiktning göras. Sedan ska det som ska åtgärdas, åtgärdas på rätt sätt och i rätt ordningsföljd. Inget fuskbygge här inte!

När det kommer till bygg och renovering uppkommer en hel del byggtekniska frågor. Det ska göras en plan som ska efterföljas och när allt är klart ska det ske en utvärdering och uppföljning. En bra förvaltare finns också med och stöttar hela er BRF under projektets gång och ger råd så att resultatet blir så bra som möjligt.

Det finns en viss skillnad mellan teknisk förvaltning och vanlig förvaltning även om många förvaltare erbjuder båda delarna. Den tekniska förvaltningen handlar i mångt och mycket om rådgivning inom flera områden medan förvaltning rent generellt handlar om skötsel och underhåll av fastigheten och de yttre områden som trädgård och liknande som ägs av BRF:en. Den förlängda armen som en förvaltare ger kan dock kännas bra!

Man får absolut inte glömma bort den ekonomiska aspekten i förvaltningssyfte. Även om styrelsen har god koll på mycket så krävs det trots allt en förvaltare som hjälper till med den ekonomiska bokföringen, löpande redovisning och bokslut. Men som du säkert också förstår så krävs det en kunnig och seriös aktör som sköter det ekonomiska åt er. Idag sker också en stor del av den ekonomiska biten via nätet, molntjänster och riktigt bra IT-system.

Hur stor del av renoveringsprojektet ska göras av föreningen själva?

Bara för att ni anlitar en förvaltare betyder det inte att ni måste överlåta allt till denne. Många BRF:er föredrar att ta hand om vissa delar själva eftersom det känns tryggt eller man har bred kunskap om det inom styrelsen. Det finns inget rätt eller fel här utan det är BRF:en som bestämmer hur man vill ha det och vad man har råd att överlåta till en extern aktör. Vid köp av ekonomiska tjänster krävs det en mycket bra och tät personlig kontakt och dialog er emellan, så att ni kan känna den trygghet som behövs.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *